Zajímavosti

Pozor na firmy, kterési říkají nehodové služby = „LOVCI NEHOD“, vyvarujte se jejich pomoci, mohlo by to pro vás být drahé
Co dělat při nehodě? Čtěte nyní, při nehodě je pozdě číst.. 
 
Pozor na firmy, kterési říkají nehodové služby = „LOVCI NEHOD“, vyvarujte se jejich pomoci, mohlo by to pro vás být drahé.
 
1. Protože sami těžko rozpoznáte, jestli je škoda na vozidlech a ostatním majetku do 100 tis. Kč, doporučujeme vždy zavolat Policii ČR. Pozor! Někdy plastové nárazníky zapruží, vrátí se do původního tvaru, ale pod nimi je něco zbořeno. Přivoláním PČR se vyhnete případným dalším sporům, kdy 2. účastník nehody začne zpochybňovat své předchozíkroky a míru zavinění. Pojišťovna pak může krátit plnění. Pokud při nehodě vznikne škoda 3.straně (některé z vozidel je na leasing, pokud dojde ke zranění osob nebo poškodíte něčí plot nebo dopravní značku a podobně) je vaší povinností PČR zavolat vždy.
 
2. Pokud policii nechcete přivolat, protože jde o jasný minimální rozsah škody a chcete se vyhnout pokutám a zbytečné ztrátě části bonusové slevy pojištění, zvažte možnost finančního vyrovnání na místě nehody. Vždy však vypište společně záznam o nehodě se všemi údaji o všech účastnících nehody (číslo pojistky a zelené karty, údaje a čísla řidičského a občanského průkazu, obrázek a náčrtek místa nehody, prohlášení o míře zavinění (případně způsobu vyrovnání) a další potřebné údaje dle propisovacího formuláře záznamu o nehodě, který jste dostali spolu s pojistnou smlouvou. Nejste-li schopni s protistranou dohodnout se, vždy volejte policii.
 
3. K místu nehody přijede obvykle minimálně jedna tzv. „NEHODOVÁ  SLUŽBA“ s různým názvem, často přijede dříve než Policie a záchranné sbory. K využití jejich služeb Vás někdy může nabádat i policie. Ale nedoporučujeme Vám to!
 
4. V případě nehody VŽDY volejte asistenční službu své pojišťovny a
Váš servis Meteor Car, případně asistenční službu pojišťovny viníka  autonehody. - Pokud máte sjednaný "domovský servis" u Allianz nebo „koop servis“ u Kooperativy, zajistí Vám asistenční služba pojišťovny
odtah zdarma do tohoto servisu z celého území ČR jejich smluvní odtahovou službou.Požádejte o tento svůj nárok. Nemusíte pak jezdit vyřizovat a vyzvedávat vozidlo do vzdálených servisů. Asistenční služba pojišťovny Vám pomůže, poradí a stanoví kdo a kde Vám vozidlo odtáhne do servisu. - Meteor Car vám zajistí náhradní vozidlo zdarma v případě, že jste poškozenou stranou a také v případě, že na to máte nárok, byť jste nehodu zavinil sám, pokud to máte sjednané v havarijním pojištění
 
5. Pokud máte pojištění u Allianz, poskytne Vám tato pojišťovna zdarma v rámci asitenčních služeb také právní poradenství a to i česky v cizině.
 
6.Pokud je nezbytné dostat vozidlo z důvodu bezpečnosti neprodleně pryč z místa nehody a nenarušíte tím řádné vyšetření nehody PČR, může být žádoucí, po konzultaci s asistencí vaší pojišťovny nechat vozidlo odtáhnout dle pokynů pojišťovny. Pokud by z bezpečnostních důvodů asistenční  služba pojišťovny doporučila odtah jiným než jejich partnerem, v žádném případě nepodepisujte nehodové službě žádné plné moci k zajištění oprav, žádné náhradní vozidlo. Budou Vám slibovat, jak vše zajistí, jak je to pro Vás výhodně a bezpracné, jak nebudete nic doplácet, ale často opak je pravdou. Vaše vozidlo může být dáno do opravny, která není autorizována k opravě vašeho vozidla, ale má dohodu o opravách s
Nehodovou službou. Takové opravy jsou často provedeny nekvalitně,
neodborně. Doplňkové služby, jako např. zapůjčení vozidla bývá  předražené. Přes sliby,že nebudete nic doplácet často dochází ke sporům, pojišťovny krátí plnění a za Vámi může přijít exekutor se zpožděním i dvou let.
 
7. Naše doporučení:
  • Při nehodě vždy volejte na asistenční službu své pojišťovny a řiďte se jejími pokyny.
  • Pokud jste pojištění u nás v Meteor Car, jsme vaším Domovským servisem, volejte také nám, poradíme Vám!
  • Pomůžeme Vám, bezvadně vám opravíme auto a bezplatně Vám půjčíme
  • náhradní vozidlo, pokud se jedná o škodu z povinného ručení nebo pokud to máte ve smlouvě sjednáno.
  • Vždy sepište na místě nehody záznam o nehodě a účastnících
  • Dále se řiďte pokyny dle bodů 1.a ž 6. v tomto textu výše
 
  • METEOR CAR může být Vaším Domovským a kvalitním servisem, postaráme se o Vás, poradíme Vám, auto Vám opravíme kvalitně a rychle.
  • Vyvarujte se laciným a nekvalitním opravám v neautorizovaných servisech.
  • Vaši opravu z nových dílů stejně zaplatí pojišťovna a máte na to nárok, jste-li pojištěni a spoluúčast to neovlivní.
  • Nejste-li pojištěni a nejedná se o cizí zaviněni, budeme Vaši opravu optimalizovat co do nákladů, technologie opravy a dáme Vám velkou slevu, aby to bolelo co nejméně. 
Sbalit