Zajímavosti

Již brzo vám ji představíme

Představíme Vám ji! Klikněte na odkaz:

https://m.youtube.com/watch?v=P-gGo69p01o

a další info:

https://www.youtube.com/watch?v=-MFwCAodAOg 

Sbalit
Autorizovaný servis nebo nezávislý servis či dokonce „garážistu“?

      Poradí Vám Ivo Hrbáček, 30 let praxe v oboru  

 

Když Vám odpovím na tuto otázku, můžete si říci, že každý hájí své. Proto se omezím na nezvratná fakta a udělejte si obrázek sami.

Aby se mohl servis o vaše auto řádně starat, musí mít speciální nářadí, diagnostiku, technické informace a výrobcem vyškolené techniky. Za všechno se musí zaplatit značné finanční částky. Tyto výdaje se samozřejmě promítnou do ceny normohodiny za práci. Autorizovaný servis musí mít předepsanou výbavu povinně a nezávislý servis na to v absolutní většině nemá prostředky, nejen proto, že by to musel zakoupit pro každou servisovanou značku. Samozřejmě, že vám bude tvrdit, že  speciální nářadí a diagnostiku má, ale už Vám nepoví, že jen částečnou a  spoustu věcí není schopen řádně provést hlavně proto, že to není v jeho technických ani vědomostních možnostech. Proto vám „nějakou“ údržbu udělá, ale až se problémy nasbírají, přiveze Vaše auto k nám do autorizovaného servisu a my doděláme jeho nedodělky za zanedbané roky a vy si postesknete, že autorizovaný servis je drahý.

Nedávno mi jeden zákazník řekl, že už 2 roky jezdí do malého servisu, a že za „garančku“ (servisní prohlídku a údržbu) platí jen 2.500 Kč. U nás platil o něco málo více. Náš servis obsahoval kolem 30ti úkonů, které jsou nutné pro řádný, bezpečný a spolehlivý provoz. Na jeho faktuře byla jen výměna oleje a olejového filtru za 2.500 Kč. Kdyby si jen toto nechal provést u nás, dostal by originální filtr a značkový plně syntetický olej a  zaplatil by u daného vozidla 1.900 Kč, o 600 Kč méně! Přesto, že autorizovaný servis má hodinové sazby vyšší,  účtuje za provedené práce mnohem méně hodin, protože jsme vázáni velmi přísnými normočasy výrobce. Nezávislý servis si účtuje podstatně delší čas bez ohledu na normy výrobce. V MeteorCaru, dle stáří vozidla získáváte navíc slevy až 25% na originální díly.  K tomu si v MeteorCar můžete pořídit Slevovou kartu za věrnost na neoriginální ND, oleje a práci. Tato sleva dle doby věrnosti je od 5 do 25%. Využijete-li řádně nabízených slev, budete mít v MeteorCaru ceny lepší než v nezávislém servisu a určitě služby ve vyšší kvalitě.  Již nemáte důvod jezdit jinam! Cesta do Orlové se vyplatí! Telefon na náš servis 604 981 777.

 

  • Ale MeteorCar má autorizaci pro Citroën,  Suzuki a Aixam. Přitom provádíte  práce na jiných značkách jako nezávislý servis.

 

Ano, provádíme opravy všech značek díky tomu, že jsme velmi dobře vybaveni - máme  autorizaci pro 3 značky. Ale děláme jen práce, na které jsme vybaveni, například výměny olejů, filtrů, výměny výfuků, tlumičů, brzd, 3D geometrii, servis klimatizací, přestavby na LPG, přestavby ZTP, a opravy havárií. K provedení prací na které nejsme vybaveni Vás odkážeme na autorizovaný servis.

Děkuji za odpověď

Dobře si to pamatujte! Po nehodě je pozdě číst co udělat

 Ihned volejte asistenční službu své pojišťovny (číslo máte uvedeno na Vaší zelené kartě)  nebo volejte telefonní číslo 1224 . Nahlásíte tam ze Zelené karty povinného ručení údaje o vaší pojišťovně a pověřený pracovník Vám zajistí služby na které máte nárok z vašeho pojištění. Obvykle to bývá odtah vozidla zdarma při nehodě nebo i při poruše a další služby…

Pozor na firmy, jejichž odtahovky většinou přijedou samy. Říká se jim nehodové služby anebo „LOVCI  NEHOD“, ne všechny jsou poctivé, většinou nemají smlouvy s vaší pojišťovnou, vyvarujte se jejich pomoci, mohlo by to být drahé. Důsledně se řiďte pokyny vaší asistenční služby nebo tel.linky 1224 ! Vím, při nehodě můžete být ve stresu nebo zraněni, ale v žádném případě nepodepisujte nehodové službě žádné plné moci k zajištění oprav, ani si od nich nepůjčujte žádné náhradní vozidlo. 

Dle potřeby volejte sanitku a Policii ČR.

Pokud máte sjednaný "domovský servis"  u Allianz nebo „Koop servis“ u Kooperativy, zajistí Vám asistenční služba  pojišťovny odtah zdarma do tohoto  servisu z celého území ČR jejich smluvní odtahovkou.  Požádejte důrazně o tento svůj nárok. Nemusíte pak jezdit vyřizovat a vyzvedávat vozidlo do vzdálených servisů. Asistenční služba pojišťovny Vám pomůže, poradí a stanoví kdo a kde Vám vozidlo odtáhne do servisu. Pak je vhodné informovat také Váš Domovský servis.

Meteor Car vám zajistí náhradní vozidlo zdarma v případě, že jste poškozenou stranou a také v případě, že na to máte nárok, byť jste nehodu zavinil sám, pokud to máte sjednané v havarijním pojištění

Pokud máte pojištění  u Allianz, poskytne Vám tato pojišťovnazdarma v rámci asistenčních služeb také právní poradenství a to i v cizině česky

Místo nehody, poškozená auta a ostatní majetek (dopravní značení, ploty, svodidla a jiné zařízení) si vyfoťte mobilním telefonem!

Společně s dalšími účastníky nehody vypište záznam o nehodě, který máte od vaší pojišťovny, uveďte tam, pokud se dohodnete, kdo je viník nehody a tento protokol všichni podepište. Každý si vezměte 1 kopii. Pokud je Vás více, vyfoťte si kopii mobilním telefonem. Originál by si měl ponechat poškozený.

Protože sami těžko rozpoznáte, jestli škoda na vozidlech a ostatním majetku je do 100tis. Kč, doporučujeme vždy zavolat Policii ČR.   Pozor! Někdy plastové nárazníky zapruží, vrátí se do původního tvaru, ale pod nimi je něco zbořeno ! Přivoláním PČR se vyhnete případným dalším sporům, kdy 2.účastník nehody začne zpochybňovat své předchozí kroky a míru zavinění. Pojišťovna pak může krátit plnění.  Pokud při nehodě vznikne škoda 3.straně, dojde například k poškození plotu, dopravního značení nebo je některé z vozidel na leasing nebo úvěr,  pak  je vaší povinností PČR zavolat vždy.                                                                                                                 

                                                                                                               

Pokud policii nechcete přivolat, protože  jde o jasný minimální rozsah škody a chcete se vyhnout pokutám a zbytečné ztrátě části bonusové slevy pojištění, zvažte možnost  finančního vyrovnání na místě nehody. Vždy však  vypište společně  záznam o nehodě se všemi údaji o všech účastnících nehody (číslo pojistky a zelené karty, údaje a čísla řidičského a občanského průkazu, obrázek a náčrtek místa nehody, prohlášení o míře zavinění (případně způsobu vyrovnání) a další potřebné údaje dle propisovacího formuláře záznamu o nehodě, který jste dostali spolu s pojistnou smlouvou. Tento záznam o nehodě vždy řádně a čitelně podepište! Nejste-li schopni s protistranou dohodnout se,  vždy volejte policii !

Pokud je nezbytné dostat vozidlo z důvodu bezpečnosti neprodleně pryč z místa nehody (se souhlasem PČR) a nenarušíte tím řádné vyšetření nehody PČR, může být žádoucí, po konzultaci s asistencí vaší pojišťovny nechat vozidlo odtáhnout dle pokynů pojišťovny. Pokud by  z bezpečnostních důvodů asistenční služba pojišťovny doporučila odtah jiným než jejich partnerem, v žádném případě nepodepisujte nehodové službě žádné plné moci k zajištění oprav, žádné náhradní vozidlo. Budou Vám slibovat, jak vše zajistí, jak je to pro Vás výhodně a bezpracné, jak nebudete nic doplácet, ale často opak je pravdou. Vaše vozidlo by pak mohlo být dáno do opravny, která není autorizována k opravě vašeho vozidla, ale má dohodu o opravách s Nehodovou službou. Takové opravy jsou často provedeny nekvalitně, neodborně. Doplňkové služby, jako např. zapůjčení vozidla bývá předražené. Přes sliby, že nebudete nic doplácet často dochází ke sporům.

METEOR CAR  je tady pro Vás !

Do Orlové – nejlepší cesta k Citroënu !

Cesta do Orlové se Vám vyplatí !

 

 

Jak předejít zbytečným problémům

 1.Nezapomeňte, že vaše auto má předepsaný plán údržby,který jste podepsali a obdrželi při převzetí vozu. Pro uplatnění základní i prodloužené garance  je vždy nutné předložit servisní knížku s úplnými servisními záznamy!  Pokud jsou servisní prohlídky potvrzeny autorizovaným servisem Citroën, nebudete mít problém. Pokud provádíte servis mimo autorizovaný servis Citroën, může Vám být garance uznána jen za podmínky, že doložíte zakázkové listy se záznamy o opravách , údržbě a použití originálních náhradních dílů, maziv, filtrů, provedení kompletní diagnostiky Citroën. Dále musí servis doložit odbornou způsobilost a zaškolení mechaniků pro opravy a údržbu Citroën a dále doložit,  že je vlastníkem potřebných technických informací od výrobce.  Pravdou je, že neznám neautorizovaný servis, který disponuje takovým vybavením a informacemi (Tyto informace a vybavení se platí a není to levná záležitost).  Seznam autorizovaných servisů Citroën je uveden na stránkách ww.citroen.cz. Uvědomte si, že servisní prohlídka není jen výměna předepsaného oleje a filtru, ale je to komplexní kontrola a údržba vašeho vozidla s mnoha předepsanými úkony, které mají zajistit Váš klid, bezpečnost  a spolehlivost vozidla!

 2.      S novým Citroënem získáváte 12letou garanci na prorezivění karosérie na osobní vozidla (5letou na užitkové vozy). Podmínkou uznání této garance je kontrola stavu karosérie v autorizovaném servisu po 4 letech od počátku záruky. Další kontroly jsou předepsány vždy 1x za 2 roky.

 

Veškeré kontroly dle bodu 1 a 2  musí být provedeny nejpozději před uplynutím termínu počítaného od počátku záruky, který  je uveden v Servisní knížce Citroën. 

Datem skončení záruky nekončí potřeba  údržby na  vozidle! Chcete-li jezdit spolehlivým a bezpečným vozem, je nutné i nadále provádět údržbu v rozsahu předepsaných úkonů dle nájezdu limitu kilometrů nebo 1x  ročně (co nastane dříve) . Díky pravidelným kontrolám a údržbě předejdete  menším i větším závadám a případně i nehodám, které mohou být zaviněny zanedbáním údržby. A až budete kupovat nové vozidlo a budete chtít Váš  starý vůz prodat,  výdaje na údržbu se Vám vrátí v určitě lepší ceně  než za cenu vozidla se zanedbanou údržbou a stavem.  A nezapomeňte, že v našem servise METEOR CAR zaplatíte méně než v  jiných servisech a to díky našim věrnostním slevám a slevám až 25%  na originální náhradní díly. Pokud Vám namontujeme originální náhradní díly u nás, na tyto díly máte záruku 2 roky.   Dobrý stav Vašeho vozu, spolehlivost a bezpečnost budou samozřejmostí díky řádné údržbě.  

 

A ještě něco!

 

Bezpečnou a pohodlnou jízdu v Citroënu Vám přeje Ivo Hrbáček a kolektiv METEOR CAR